Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en EspressoPoweHouse deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan EspressoPowerHouse of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder daar vooraf schriftelijke toestemming van EspressoPowerHouse te hebben gekregen. Gebruik van de informatie op deze website voor eigen persoonlijk gebruik is vanzelfsprekend toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website van EspressoPowerHouse staan links naar websites van derden. EspressoPowerHouse aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is en kan door EspressoPowerHouse niet nader beoordeeld worden op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen
EspressoPowerHouse heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht
Het Nederlands recht is van toepassing op deze website en de disclaimer.