Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden die EspressoPowerHouse hanteert zijn de algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014 en zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met EspressoPowerHouse.

Deze algemene voorwaarden zijn openbaar en kunnen worden opgevraagd bij EspressoPowerHouse via het contactformulier op deze website of door te mailen naar info@espressopowerhouse.nl